içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

General Solar’ın Hedefleri

Türkiye’nin en büyük 5 firması arasında gösterilen General Solar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, sektörün dinamizmi ve edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübe ile tamamen GES kurulumuna odaklandıklarını vurguladı.

General Solar’ın Hedefleri

2012 yılından sonraki süreçte, güneş enerjisinden elektrik üretimi konusundaki mevzuat ve yönetmeliklerin şekillenmesiyle, güneş paneli üretimine ağırlık veren ve gelinen noktada Türkiye’nin en büyük 5 firması arasında gösterilen General Solar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, sektörün dinamizmi ve edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübe ile tamamen GES kurulumuna odaklandıklarını vurguladı. 

MALİYETTE YÜZDE 80 AZALMA

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim teknolojileri her yıl daha hızlı bir şekilde gelişirken, maliyetlerinde düşmesi dikkat çekiyor. Fotovoltaik Paneller ile Güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerindeki düşüşün, beklenenin çok daha öncesinde gerçekleşmeye başladığı görülüyor. 10-15 yıl öncesine kadar gerek alt yapı yetersizliği ve gerekse kurulum maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle güneş enerjisine santrallerini (GES) konuşmak hayal iken, gelinen noktada Uluslararası Enerji Ajans raporlarında da belirtildiği üzere, güneş enerjisi alanındaki büyüme diğer tüm enerji kollarının önüne geçti. 2010’dan bu yana yeni güneş enerjisi panellerinin maliyeti ise %80 azaldı.

DEMİRDAŞ “ANAHTAR TESLİMİ HİZMET”

Gaziantep’te alanında kurulum/müteahhitlik hizmetleri veren ve Türkiye’de ise ilk 5 firma arasında konumlanan General Solar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, bu sektörde yer almak isteyen firmalara, anahtar teslimi hizmet sunduklarını söyledi.

Yaptıkları işi detaylı şekilde anlatan Ali Demirdaş, şu bilgileri verdi;

“GES projelerinde yatırımcılarına ilk başvurudan itibaren geçici kabule kadar hizmet sunuyoruz. Bunlar, proje alanı keşfinin yapılması (çevresel gölgelenme faktörleri, baca, aydınlık boşluğu, duvar, kot farkı, yön incelemesi vb), keşifte alınan ölçümler ve bilgiler dâhilinde uygun proje tasarımının yapılması ve proje onay süreci gibi uzmanlık isteyen konulardır. Dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip Güneş Enerji Sistemi ekipmanlarının montajının yapılması, sistem entegrasyonu, teşvik-hibe süreçlerinin takibi, tesisin test, devreye alma ve kabul işlemleri, işletme ve bakım hizmetleri, safhalarında uzman ve yenilikçi vizyonu ile işin her aşamasında büyük bir titizlik ve özenle çalışan bir ekibiz

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI KULLANIMI

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanma ve dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin temini, enerji üretiminden kaynaklanan çevresel bozulmaların azaltılması Ulusal hedeflerimiz arasındadır. Cari açığın en önemli nedeni olan enerji kaynaklı ithalatımızın bir an önce azaltılması, ülkemizin enerji güvenliği ve bağımsızlığı için her türlü yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanılması çok önemlidir. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında neredeyse tamamına yakını GES’lerden oluşan yaklaşık 6000 MW elektrik üretim tesisi işletmededir”

TÜRKİYE’NİN BİR ÇOK BÖLGESİNDE PROJE…

Generalsolar olarak, Türkiye’nin birçok yerinde kurulum gerçekleştirerek büyüyerek ilerleyen, tecrübeli kadrosuyla yeni yönetmelikte de sektöre yön vermeye devam ettiklerine değinen Ali Demirdaş, EPC hizmeti sundukları projelerin çok daha fazlasının proje geliştirme, malzeme tedariki faslında yer alarak 100 MW’ı aşan GES projesi kurulumu gerçekleştirdikleri arazi uygulamalarının yanı sıra 2013 yılında Çanakkale ve Gaziantep’te başladığı Çatı GES projesi kurulumları serüvenine daha sonra İZKA kapsamında İzmir Torbalı ve Kemalpaşa’da devam ettiklerine belirtti. İlerleyen dönemlerde Gaziantep Gülen Mantar çatısına, Afyon Cumhuriyet Sucukları tesisinin çatısına ve Bursa Olca Salça fabrikasının çatısına kurulan projeler Generalsolar’ın öne çıkan diğer çatı projeleri olduğunu söyledi. 

ENERJİDE SESSİZ DÖNÜŞÜM

Önümüzdeki yıllarda birçok meskenin, işyerinin ve sanayicinin fabrika çatılarında güneş santrallerinin kurulduğunu göreceğiz. Bu sayede sessiz bir şekilde enerji sektörü dönüşüm geçirecektir.

Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgemizdeki birçok fabrikada yapılan inceleme ve tespitlerimizde; elektrik maliyetinin çok önemli bir girdi olduğu görülmektedir. Yıllık veya aylık tüketimleri oldukça yüksek olan bu tesislerin elektrik ihtiyaçlarının ucuz, yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması oldukça önemlidir. Sanayicilerimiz için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası pazarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacaktır.

Kurulan GES sistemlerinin 25 yıl performans garantisinin sağlanmasının yanı sıra çok daha uzun süre elektrik üretimi yaptığı bilinen bir gerçektir. 10 yıl alım garantisi sağlanan, çatılara kurulan tesisler için ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4.5 yılda geri dönmekte ve geri kalan yıllarda tesis yatırımcısına ücretsiz elektrik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çatı GES projeleri ile beraber tüketime en yakın noktadan enerji temini sağlanarak kayıpların minimize edilmesi sağlanmaktadır.  

ÖNCE CAN, SONRA MAL GÜVENLİĞİ

Çatılardaki Fotovoltaik sistemler Ülkemiz için gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte çatı ve cephe uygulamalı tesisler mühendislik konusunda dikkat ve tecrübe gerektirmektedir. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan firmalar zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir.

Çatı uygulamalı GES’ler sahaya uygulanan GES’lerden farklı ve çok daha ayrıntılı, dikkatli çalışmayı gerektirmektedir. Öncelikle can güvenliği olmak üzere kurulan sistemin olası risklerden arındırılmış olması işletme açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çatı uygulamalarında seçilecek doğru kurulum firması öncelikle güvenlik, statik ve elektrik faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara en uygun hizmeti sağlamalıdır.

YENİ YÖNETMELİK NELER İÇERİYOR?

10.05.2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 12.05.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında Çatılarda Kurulacak Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretiminde yeni dönem başladı. Sistemden elde edilecek enerjinin öztüketim fazlasını satabilme imkanı getirilmiş olup, enerji satın alma garantisi 10 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Mevzuat değişiklerinin de tamamlanması ile birlikte artık “Enerjide kendin üret kendin tüket” dönemi başlamıştır. Özellikle aylık mahsuplaşmanın çıkması birçok yatırımcıyı GES’e yönlendirecek böylelikle temiz enerji trendiyle sektörün yakalamış olduğu ivme hızlanarak devam edecektir ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların arttırımına gidilecektir.

Yeni düzenleme ile yeni yapılacak lisanssız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı (GES) üretim tesisleri için ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye kendi tarife grubu üzerinden satışına olanak sağlayan yeni düzenlemenin detaylarına baktığımızda;

  • Bağlantı anlaşmasının sözleşme gücü ile sınırlı olmasının devam ettiği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olmak üzere arazi kurulumları hariç mesken, sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için çatı ve cephe uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak üzere tarımsal sulama aboneleri, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kamu kurumlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Lisanssız uygulamalardaki 1MW üst sınırının 5MW’a çıkarıldığı (sözleşme gücünü aşmamak kaydıyla) görülmektedir.

YÖNETMELİK SONRASI İLK PROJE…

Yeni Yönetmelikle ve GES ilgili açıklamalarından sonra ülkemizde sektörün çok daha iyi noktalara gelmesini temennisinde bulunan Ali Demirdaş, Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Tek Sahada 27 MW GES’i devreye aldığı gibi Yeni Öztüketim Yönetmeliğine istinaden kurulumu, geçici kabülü yapılan Türkiye’nin ilk çatı GES projesini Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirerek bir çok ilke ve başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek, 2019 son çeyrekte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta zorlu saha koşullarına rağmen 60 günde toplamda 10 MW projeyi başarılı bir şekilde devreye aldıklarını belirtti. Bununla birlikte Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 MW gücünde 4 ayrı yeni GES projesi ile kurulumlarına devam ettiklerine değindi.

Tarih: 30-01-2020

FACEBOOK YORUM
Yorum