içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

TÜRKİYEM GEÇİLMEZ

HODRİ MEYDAN 

TÜRKİYEM GEÇİLMEZ

Duysun dünya kamuoyu
Bağımsızlık bu gün konu
Gelse bu dünyanın sonu
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

İnanmayan inanmasın
Bizi sıradan sanmasın
On beş temmuz referansım
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

Gökteki güneş donmadan
Kızıl elmadan dönmeden
En son ocağı sönmeden
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

İnananlar ikna olsun
Herkes bundan emin olsun
Düşman kim olursa olsun
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

Hadiste var Kur’an’da var
İman varsa imkanda var
İmkan varsa imanda var
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

Seksen milyon şehit olsa
Her karışı şehit dolsa
Kıyamete ramak kalsa
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

Ok atılsa çıksa yaydan, 
Komut vermen ordan burdan,
Biz derizki hodri meydan,
Benim Türkiyem geçilmez, 
Şehide kefen biçilmez. 

On sekiz mart Çanakkale
Türkiyemki en son kale 
Başımıza olman bela 
Benim Türkiyem geçilmez
Şehide kefen biçilmez

Şehit ile gazi ile 
Hamdulillah izni ile 
Korkman Allah bizim ile 
Benim Türkiyem geçilmez 
Şehide kefen biçilmez 
 
Savun Hakkın davasını 
Kazan Hakkın rızasını
Rabbim atmış imzasını 
Benim Türkiyem geçilmez 
Şehide kefen biçilmez

Halk şairi Murat TUĞ 
Adıma onaylıdır

YAZARIN DİĞER YAZILARI